jpU sklopu projekta Vijeća Europe koji se provodi u devetnaest općina u Bosni i Hercegovini načelnik općine Usora objavljuje Javni poziv za odabir dva volontera „Omladinska koordinatora“ (jedno muško i jedno žensko) koji će ispred općine Usora sudjelovati u Projektu Izgradnje Mjera Povjerenja.

Cilj ovog projekta jeste omogućivanje dinamičnog i konstruktivnog foruma za razmjenu i diskusiju između mladih osoba i njihovih općinskih vlasti. Namjena ove aktivnosti jeste da podrži zalaganja općine da mladi ljudi uključe, zadrže i usmjere svoju pozitivnu energiju u svrhu koristi općini kojoj pripadaju.

    

       

Pozivaju se sve zainteresirane mlade osobe da se prijave na navedeni poziv uz ispunjavanje slijedećih kriterija Vijeća Europe:

       

·         Jedno muško, jedno žensko
·         Između 18 – 30 godina
·         Rezident općine
·         Ne posjeduje izbornu poziciju na lokalnom, regionalnom, entitetskom ili državnom 
nivou
·         Zainteresiranost za općinske probleme
·         Odlučan da napravi promjenu u društvu
·         Zainteresiran i dostupan da koordinira "omladinski dijalog" u općini
·         Otvoren da poštuje vrijednosti Vijeća Europe uključujući otvorenost za uvjerenja
 različita od  sopstvenih (kao naprimjer spolna jednakost, etnička pripadnost, povijest i religija)
·         Samouvjereni komunikator i sposoban komunicirati na Engleskom jeziku

       

Zainteresirane mlade osobe mogu svoju prijavu sa životopisom i kontakt telefonom dostaviti osobno na protokol općine Usora zaključno sa 04.09.2017. godine do 16.00 sati.

  

                                                                                             Općinski načelnik

                                                                                                       Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ.

    

     

Share |