IMG 0530Na temelju članka 133. stavak 6., Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/14) i članka 41. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za izbor stručnih osoba za rad u Povjerenstvu za tehnički pregled građevina
    
     

    

Općinski načelnik općine Usora objavljuje Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u Povjerenstvu za tehnički pregled građevina iz sljedećih struka:

-          diplomirani inženjeri arhitekture,

-          diplomirani inženjeri građevine / konstruktivni i hidro smjer /,

-          diplomirani inženjeri elektrotehnike,

-          diplomirani inženjeri strojarstva,

-          diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru zaštite na radu ili zaštite od požara,

-          diplomirani inženjeri geodezije,

-          diplomirani inženjeri prometa.

     

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina mogu ostvariti stručne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 133. stavak 4., Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/14)  i to:

- da su diplomirani inženjeri odgovarajuće struke,

- da imaju 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i

- da imaju položen stručni ispit.

     

Prijave za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički prijem slati u zatvorenim kuvertama na adresu: Općina Usora, Sivša bb, 74230 Usora – Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne poslove i urbanizam sa priloženom dokumentacijom: ovjerenom kopijom osobne karte, ovjerenom kopijom diplome, ovjerenom kopijom uvjerenja o položenom stručnom ispitu i dokazom o radnom stažu u struci.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama. Prijave prispjele nakon tog roka se neće razmatrati.

     
     
     
Share |