Javni poziv za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini Print

 all1Na temelju Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini donesenog od strane Općinskog vijeća, broj 01-05-252/17 od 03.07.2017. godine i članka 107. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 5/17), Općinski načelnik raspisuje:

 J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora

 

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu Zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora.

Pravo na dobivanje poticajnih sredstava u skladu sa Programom poticaja ostvaruju: 

  1. Obiteljska poljoprivredna gazdinstva i fizičke osobe-obrtnici, sa područja Općine Usora, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata (RPG) i koja ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Usora, na parcelama koje su upisane u RPG;
  2. Koja blagovremeno, u roku propisanom Javnim pozivom podnesu Zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterije propisane Programom;

Podnošenje zahtjeva se vrši u Službi za gospodarstvo i financije, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti Prijavni list - Obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje.

Poticat će se:

  • Registrirani poljoprivredni obrti (Obrt registriran tijekom 2017. god. i prije objave Javnog poziva);

  • Proizvodnja kukuruza i strnih žitarica (minimalno 2,0 ha kukuruza ili 2,0 ha strnih žitarica);

  • Proizvodnja voća i plastenička proizvodnja (minimalno 0,5 ha voćnjaka, 0,1 ha malina, 0,1 ha jagodičastog voća, 0,1 ha bobičastog voća, 200 m² plasteničke proizvodnje);

  • Uzgoj pčelinjih zajednica (minimalno 30 pčelinjih zajednica);

  • Nabava poljoprivredne mehanizacije (nabavljena mehanizacija mora biti nova).

 

Maksimalan iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 4.000,00 KM.

Uz zahtjev je potrebno priložiti: preslik osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, preslik Rješenja o registraciji obrta, Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, ažurirana Lista korištenja/stoke iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa naznakom katastarskih čestica na kojima se odvija proizvodnja, dokaz o nabavi poljoprivredne mehanizacije, ovjerenu Izjavu o neotuđivanju nabavljene mehanizacije.

Ispunjavanje uvjeta i ostvarivanje prava na Općinske poticaje za unapređenje poljoprivredne proizvodnje vršiti će općinsko Povjerenstvo koje će imenovati Općinski načelnik.

Zahtjevi se podnose počev od 10.07.2017. godine do 24.07.2017. godine.

Javni poziv

Odluka i Program novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini

Obrazac Zahtjeva - Word - Klikni i preuzmi


Share |