Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja za razvoj gospodarstva za 2017. godinu Print
jpNa temelju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2017. godinu donesenog od strane Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Usora“, broj 4/17 i 7/17) i članka 107. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 5/17), Općinski načelnik raspisuje:
 
J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja
za razvoj gospodarstva za 2017. godinu
    
    

 

Pozivaju se osobe mlađe od 35 godina i žene bez starosnog ograničenja da podnesu Zahtjev za odobravanjem novčanog poticaja za razvoj gospodarstva za 2017. godinu u skladu sa Programom poticaja za razvoj gospodarstva za 2017. godini. Programom su predviđeni poticaji u obliku dodjele grant sredstava fizičkim i pravnim osobama, i to za osobe mlađe od 35. godina života i za žene bez obzira na starosnu dob koji izvrše registraciju novog gospodarskog subjekta.
 
Pravo na dodjelu poticajnih sredstava u skladu sa Programom mogu ostvariti slijedeći korisnici:
  • Osobe mlađe od 35. godina i žene bez starosnog ograničenja;
  • Koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Usora u trajanju najmanje 12 (dvanaest) mjeseci prije objave Javnog poziva;
  • Koji nisu u prošlih 12 (dvanaest) mjeseci bili vlasnici drugog gospodarskog subjekta (isto se odnosi i na supružnike i članove kućanstva).
  • Koji na teritoriju općine Usora registriraju novi subjekt malog gospodarstva, definiran po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, a koji se nalazi u većinskom privatnom vlasništvu korisnika, te koji ima najmanje 1 (jednog) uposlenog na neodređeno vrijeme  i
  • Koja blagovremeno, u roku propisanom Javnim pozivom podnesu Zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterije propisane Programom;
Pravo učešća nemaju osobe koje po kriteriju javnih prihoda imaju neizmirena dugovanja prema općini Usora.
    
Maksimalan iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva je 4.000,00 KM.
     
  1. Podnošenje zahtjeva se vrši u Službi za gospodarstvo i financije, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti Obrazac zahtjeva ili ga može preuzeti sa općinske web stranice www.usora.com
  2. Uz zahtjev je potrebno priložiti: preslik osobne iskaznice, preslik Rješenja o registraciji obrta ili izvod iz sudskog registra (za pravne osobe), ovjerenu listu članova zajedničkog kućanstva, dokaz o radnom statusu punoljetnih članova kućanstva (Uvjerenje o neuposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje, kopija mirovinskog čeka, ostalo), ovjerenu Izjavu o namjeri osnivanja gospodarskog subjekta sa naznakom oblika istog, naznakom broja uposlenih i minimalnim periodom zadržavanja uposlenih) i dokaz da aplikant nema neizmirena dugovanja prema općini Usora.
  3. Zahtjevi se podnose počev od 26.06.2017. godine do 24.09.2017. godine.
      

Javni poziv

Program poticaja za razvoj gospodartsva u 2017. godini

Obrazac Zahtjeva

    


Share |