NATJECAJNa temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa člankom 33. stavak 2. i člankom 35. Zakona o pravobraniteljstvu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 12/13) i članka 9. Odluke o Općinskom pravobraniteljstvu općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 3/11), Općinski načelnik Općine Usora objavljuje  Javni oglas za imenovanje Općinskog pravobranitelja općine Usora

    

     

    

Tekst Javnog oglasa

Dostavljeni dokumenti trebaju biti original ili ovjerena fotokopija.

S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uvjete biti će obavljen intervju. 

Prijave sa traženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja mogu se dostaviti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave natječaja, zaključno sa 08.06.2017. godine, na adresu:

Općina Usora, Sivša bb, 74230 Usora sa naznakom: "Povjerenstvu za izbor općinskog pravobranitelja"

Ovaj javni oglas objavit će se u «Dnevnom listu Mostar» i "Službenim novinama Federacije BiH". 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.  

    

     


Share |