jpJAVNI OGLAS 
za izbor i imenovanje kanidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Opća knjižnica" Usora
    
     
 
    
     
     
   
    
Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju u Javnoj ustanovi "Opća knjižnica" Usora:
    
- Predsjednik Upravnog odbora - 1 (jedan) izvršitelj;
- Član Upravnog odbora - 2 (dva) izvršitelja.
    
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
    
Prijave se mogu dostaviti osobno ili poštom, preporučeno na adresu:
    
Povjerenstvo za izbor kandidata na upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove "Opća knjižnica" Usora, Općina Usora, 
Sivša b.b.,74230 Usora
Sa naznakom:
   
Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i člana Upravnog odbora Javne ustanove "Opća knjižnica" Usora
-NE OTVARATI-
    

   
    
    
Share |