NATJECAJNa temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/03 i 65/13) i članka 24. Statuta JKP „Usora“ d.o.o. Sivša („Službeni glasnik općine Usora“ broj:02/10 i 01/13) Nadzorni odbor JKP „Usora“ d.o.o. Sivša na redovitoj sjednici, održanoj 08.02.2017. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje  ravnatelja JKP „Usora“ d.o.o. Sivša –  1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme, mandatno razdoblje 4 (četiri) godine

    

 Tekst Natječaja

    

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

    

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno na adresu:

 

NADZORNI ODBOR JKP „Usora“ d.o.o. Sivša,

 (Protokol općine Usora),

 ulica Sivša bb,

 74230 Usora,

 sa naznakom:

 «PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA RAVNATELJA JKP „USORA“ d.o.o. SIVŠA – NE OTVARAJ».

         


Share |