katic ana

    

      

      

     

     

Raspisuje se sljedeći Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta:

1. Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta - vlasnik Katić Ana

 
 
Površina: 1000 m2
Početna cijena: 1.950,00 KM.
Katastarska općina:  Sivša.
Katastarske čestice:  1976.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.
Share |