Javni pozivi općine Usora

redoviNa temelju Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini donesenog od strane Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Usora“, broj 05/14), Zaključka Općinskog stožera civilne zaštite od dana 22.08.2014. godine i članka 108. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 2/08), Općinski načelnik raspisuje: 

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora
 

javnioglasNa temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 52/09, Zakona o građevinskom zemljištu (Službene novine FBiH», broj 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH («Sl. novine FBiH», broj 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015) i članka  4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 01.04.2015. godine i pristiglih ponuda, Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora dana 02.04.2015. godine  r a s p i s u j e:

JAVNE OGLASE
za kupovinu nekretnina/zemljišta
 

pos zona_zabljakNa temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravimaFederacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBIH" br. 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova ("Sl. novine FBIH" br. 17/14), te Odluke Općinskog vijeća Općine Usora o uvjetima i načinu prodaje nekretnina, br. 01-05-344/14 od 29.12.2014. godine, Općinski načelnik Općine Usora objavljuje:


J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Usora
 

radiousoralogoNa temelju članka 26. Statuta JP Radio Usora d.o.o. („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 4/10, 6/10, 4/11 i 3/12) i Odluke NO broj 17/14 od 06.10.2014. godine, Nadzorni odbor JP Radio Usora d.o.o. objavljuje:

 

J A V N I  O G L A S

 

poticajnasredstva3-w-550Na temelju Odluke o izvršenju Proračuna općine Usora za 2014. godinu («Službeni glasnik općine Usora», broj 04/14),  članka 108. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 2/08), Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini donesenog od strane Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Usora“, broj 05/14), i Zaključka Općinskog vijeća br: 01-05-266-1/14 od dana 01.10.2014. godine, Općinski načelnik raspisuje:

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 Next > End >>
Page 17 of 18