Javni pozivi općine Usora

NATJECAJNa temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa člankom 33. stavak 2. i člankom 35. Zakona o pravobraniteljstvu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 12/13) i članka 9. Odluke o Općinskom pravobraniteljstvu općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 3/11), Općinski načelnik Općine Usora objavljuje  Javni oglas za imenovanje Općinskog pravobranitelja općine Usora

 

jpP O N O V L J E N I  J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Usora“ d.o.o. Sivša

    

    

 
skica
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Usora
   
 

    

 
jpJAVNI OGLAS 
za izbor i imenovanje kanidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Opća knjižnica" Usora
    
     
 
 

IMG 0530Povodom obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora dodjeljuju se javna priznanja Općine Usora zaslužnim osobama. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:3/12) pored ostalih priznanja, dodjeljuje se i javno priznanje Počasni građanin Općine Usora. Sukladno naprijed navedenom obavještavamo ovlaštene predlagače da je u tijeku postupak predlaganja kandidata za javno priznanje Počasni građanin Općine Usora.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 15