Javni pozivi općine Usora

jpP O N O V L J E N I  J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Usora“ d.o.o. Sivša

    

    

 
skica
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Usora
   
 

    

 
jpJAVNI OGLAS 
za izbor i imenovanje kanidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Opća knjižnica" Usora
    
     
 
 

IMG 0530Povodom obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora dodjeljuju se javna priznanja Općine Usora zaslužnim osobama. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:3/12) pored ostalih priznanja, dodjeljuje se i javno priznanje Počasni građanin Općine Usora. Sukladno naprijed navedenom obavještavamo ovlaštene predlagače da je u tijeku postupak predlaganja kandidata za javno priznanje Počasni građanin Općine Usora.

 

IMG 0530Na temelju članka 19. Odluke o Javnim priznanjima Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:3/12) Općinski načelnik Općine Usora raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za predlaganje dobitnika Javnih priznanja Općine Usora u 2017. godini u povodu obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 18