Javni pozivi općine Usora
skica
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Usora
   
 

    

 
jpJAVNI OGLAS 
za izbor i imenovanje kanidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Opća knjižnica" Usora
    
     
 
 

IMG 0530Povodom obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora dodjeljuju se javna priznanja Općine Usora zaslužnim osobama. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:3/12) pored ostalih priznanja, dodjeljuje se i javno priznanje Počasni građanin Općine Usora. Sukladno naprijed navedenom obavještavamo ovlaštene predlagače da je u tijeku postupak predlaganja kandidata za javno priznanje Počasni građanin Općine Usora.

 

IMG 0530Na temelju članka 19. Odluke o Javnim priznanjima Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:3/12) Općinski načelnik Općine Usora raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za predlaganje dobitnika Javnih priznanja Općine Usora u 2017. godini u povodu obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora
 

NATJECAJNa temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/03 i 65/13) i članka 24. Statuta JKP „Usora“ d.o.o. Sivša („Službeni glasnik općine Usora“ broj:02/10 i 01/13) Nadzorni odbor JKP „Usora“ d.o.o. Sivša na redovitoj sjednici, održanoj 08.02.2017. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje  ravnatelja JKP „Usora“ d.o.o. Sivša –  1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme, mandatno razdoblje 4 (četiri) godine

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 17