Javni pozivi općine Usora

stipo matic

 

 

 

 

pavo barukcic

 

 

 

 
jpNa temelju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2017. godinu donesenog od strane Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Usora“, broj 4/17 i 7/17) i članka 107. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 5/17), Općinski načelnik raspisuje:
 
J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja
za razvoj gospodarstva za 2017. godinu
 
JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI
PDF Print E-mail
usora opcinaNa temelju članka 35. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), članka 12. stavak 1, alineja 9. i članka 41. Statuta Općine Usora (“Službeni glanik općine Usora” broj 2/08), Odluke o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara broj: 02-34-55/17 od 11.04.2017. godine, Povjerenstvo za rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora imenovano Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-34-55-1/17 od 11.04.2017. godine raspisuje: 
JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI
za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 15