prilikaaFederalno ministarstvo rada i socijalne politike - Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške,obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisuju: Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu samozapošljavanja.

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje i nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje. Prijave poslodavaca za učešće u Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom nadležnom općinskom birou za zapošljavanje ili nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje.

Program obuke za neuposlene će se implementirati u okviru Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP), a finansijska sredstva su obezbijedili Federalni zavod za zapošljavanje i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER). 

SSNESP je namijenjen osobama sa evidencije nezaposlenih kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera (osobe sa onesposobljenjem i demobilizirani branioci), kao i teško zapošljivim kategorijama nezaposlenih (osobe nezaposlene duše od 12 mjeseci u kontinuitetu, osobe starosne dobi preko 40 godina, socijalno ugrožene osobe itd.). 

Program obuke podrazumijeva dodjelu poticajnih sredstava za dokvalifikaciju nezaposlenih osoba u okviru istog zanimanja u srednjim školama, prekvalifikaciju za drugo zanimanje u obrazovnim institucijama i centrima za prekvalifikaciju, kao i stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Cjelovit teks javnih poziva, ciljne skupine, poticajne mjere i uvjete za prijavu možete pogledati na donjim poveznicama.  


•  JAVNI POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA
•  JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SAMOZAPOŠLJAVANJA


Javni pozivi će biti otvoreni do 30.6.2013. godine, a obrasci za apliciranje dostupni su u općinskim biroima za zapošljavanje.


http://www.fzzz.ba/
Share |