1pc5a1enicaObavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe - klijenti da je člankom 13. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/10) i člankom 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, 84/12) propisano da su “klijenti” (fizičke i pravne osobe koje žele ostvariti pravo na  novčanu potporu u poljoprivredi i ruralnom razvitku na području Federacije i koje su kao takve upisane u Registar klijenata) u 2013. godini dužni izvršiti prijavu proizvodnje najkasnije do 15. studenog tekuće godine - mjerodavnom kanatonalnom ministarstvu, odnosno svojoj općini - Službi za gospodarstvo i financije općine Usora.

 

govedaKlijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u zadatom roku neće moći ostvariti pravo na novčane potpore u 2013. godini

Prema Zakonu o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku i Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji prijavljuju se i potiču slijedeće proizvodnje:

A) Biljna proizvodnja

 • Konvencionalnu i organsku proizvodnju ratarskih kultura, povrtlarskih kultura, voćarskih kultura, grožđa i maslina,
 • Proizvodnju sjemena,
 • Proizvodnju sadnog materijala,

B) Animalna proizvodnja

 • Govedarsku proizvodnju,
 • Ovčarsku i kozarsku proizvodnju,
 • Svinjogojsku proizvodnju,
 • Peradarsku proizvodnju,
 • Pčelarsku proizvodnju,
 • Ribarsku proizvodnju.

C) Organska proizvodnja

 • Biljna proizvodnja navedena u Pravilniku, ako se koristi za potrošnju u svježem stanju ili kao sirovina za preradu u gotov proizvod
 • Animalni proizvodi, navedeni u Pravilniku ako se koriste za potrošnju u svježem stanju, odnosno kao sirovina za preradu u gotov proizvod sa eko znakom.

D) Izvorne zaštićene pasmine

 • Domaća buša
 • Bosanski brdski konj
 • Domaći magarac
 • Pas tornjak.

Način i uvjeti ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji propisani su Pravilnikom o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 56/12).

                                                                                                                                        Pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije

                                                                                                                                                             Anto Bonić, dpl.ing.

Share |