Poboljšanje vodopskrbe
PDF Print E-mail

vodaOpćinski načelnik Anto Čičak je danas 05.10.2012. godine, nakon uspješno provedenog postupka javne nabave potpisao sa firmom „DIV JELEČ“ d.o.o. Makljenovac, općina Usora ugovor za realizaciju projekta "Vodozahvat za obogaćivanje izvorišta Ularice i Makljenovac".

Riječ je o projektu koji se financira sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i kojim će se u sušnim razdobljima osigurati dovoljne količine pitke vode za naseljena mjesta Makljenovac, Ularice i Bejići. 

Također, u pripremi je postupak javne nabave radova za projekta Vodozahvat izvorišta "Lipa"  - rekonstrukcija kaptaže i dogradnja rezervoara, za koji je izrađena projektna dokumentacija.

Sa ovim projektima, nakon puštanja u funkciju izvorišta "Duboki Potok", se dodatno poboljšava vodosnadbijevanje područja za koje distribuciju vode vrši Javno komunalno poduzeće d.o.o.Usora, koje je stabiliziralo svoje poslovanje i nad kojim je stečajni sudac rješenjem od 14.09.2012. godine zaključio stečajni postupak, izvršeno je brisanje iz naziva riječi "-u stečaju", uz obveze provođenja mjera iz stečajnog plana.  

Share |