Interna i eksterna komunikacija
PDF Print E-mail
komunikacija1U konferencijskoj dvorani Motela "Split" u Žabljaku, u organizaciji Misije OESS-a u BiH, Terenski ured Zenica, 27.06.2012. godine od strane Mirhunise Bektaš i Dragana Vuković, službenika OESS-a, održana je za  vijećnike u Općinskom vijeću Usora, općinske organe uprave, predstavnike javnih poduzeća i mjesnih zajednica prezentacija - radionica na temu "Interna i eksterna komunikacija". 

Cilj radionice je da ukaže na sve elemente i mogućnosti unapređenja komunikacije u lokalnoj samoupravi između različitih razina odlučivanja i svih aktera u društvenoj zajednici. 

Kako uskoro dolazi i vrijeme lokalnih izbora, vjerujemo da će naučeno o komunikaciji doprinijeti boljoj i uljudnijoj komunikaciji izbornih aktera, a nakon lokalnih izbora i boljoj komunikacija tijela vlasti, općinske uprave, javnih poduzeća, ustanova i institucija, što bi trebalo polučiti i bolje funkcioniranje lokalne zajednice u ostvarivanju zajedničkih interesa i na dobrobit građana općine Usora.

interna i eksterna komunikacija komunikacija komunikacija2 komunikacija3
Cjelovitu foto-galeriju sa ovoga događaja i slajdove sa Prezentacije možete pogledati na  Facebook stanici općine Usora.
Share |