slika585Općinsko vijeće općine Usora je na svojoj XXIX i XXX redovitoj sjednici usvojilo Nacrte dolje navedenih odluka i o tome donijelo odgovarujuće zaključke.

Postupajući po tim zaključcima, Služba za gospodarstvo i financije općine Usora kao obrađivač navedenih nacrta Odluka utvrdila je termin za održavanja javne rasprave i upućuje:

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o


  1. Nacrtu Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija općine Usora,
  2. Nacrtu Odluke o načinu i proceduri ažuriranja programa kapitalnih investicija,
  3. Nacrtu Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za realizaciju kapitalnih projekata na području općine Usora i načinu rasporeda proračunskih i drugih sredstava za realizaciju tih projekata
  4. Nacrtu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

Tekst Javnog poziva i tekstove nacrta Odluka o kojima se provodi javna rasprava možete pogledati i preuzeti na gore naznačenim linkovima / poveznicama.

Javna rasprava o gore navedenim nacrtima odluka će se održati u petak  01.06.2012. godine u Općinskoj sali sa početkom u 14,00 sati.

Također, Općinsko vijeće općine Usora na svojoj XXIX redovitoj sjednici održanoj dana 10.04.2012. godine usvojilo je Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Alibegovci“. S tim u svezi upućuje se 

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Alibegovci“ koja će se održati utorak, 05.06.2012. godine u Sali MZ Alibegovci sa početkom u 18,00 sati.

Vezano za gore navedeni Nacrt odluke upućujemo i Obavijest o javnom pozivu za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Alibegovci“.

Ovdje možete pogledati i preuzeti Nacrt ODLUKE o zaštiti izvorišta vode za piće” Alibegovci”.

Imajući u vidu značaj predmetnih nacrta odluka, molimo građane, mesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove i javna poduzeća da planiraju svoje vrijeme, odazovu se i uzmu učešće u navedeno vrijeme u javnim raspravama o ovim odlukama.

Share |