Redukcija vode
PDF Print E-mail
Wasser

Nažalost, ono čega smo se pribojavali i najmanje željeli u ove dane blagdana - nestašice vode, ipak je se dogodilo u vrijeme Božića i pripreme za doček Nove godine.

VodaOvih dana čuli smo i čujemo razne komentare na ovu temu. Neupućeni ili oni koji u ovim okolnostima vide prigodu za politikanstvo ne čuju ili ne žele čuti činjenice koje daju stvarnu sliku problematike opskrbe pitkom vodom koja je najakutnija u mjesnim zajednicama Sivša, Srednja Omanjska i Omanjska. Zanemaruju se i činjenice da je na snazi redukcija vode u Sarajevu i mnogim drugim gradovima, a u općini Tešnj redukcija traje još od ljetnih dana. Na ovom vodovodu redukcije vode nije bilo od 23. rujna ove godine.


Bunar BU1Postavlja se pitanje zašto se nisu stvorile zalihe vode i sl. kao da mi imamo izvorišta od kojih bi se moglo akumulirati na stotine kubika potrebne vode i kao da bi ta voda u rezervoarima mogla stajati duže vrijeme a da se ne izgubi, odnosno pogorša njen kvalitet. Tri rezervoara ovoga vodovoda ukupnog volumena 500 metara kubnih bila su u četvrtak puna sa vodom. Tri postojeća bunara na izvorištu "Bare" imaju trenutno izdašnost manju nego ljetos, jer su se od dugotrajne suše iscrpile zalihe podzemnih voda. Postojeće količine vode na izvrorištu mogle su zadovoljiti tekuće potrebe građana, ali nisu mogle biti dostatne i za uvećanu potrošnju koja je nastala uoči i za vrijeme Božića. Manjak vode u sustavu u odnosu na potrošnju doveo je do poremećaja i pražnjenja cjevovoda što nije lako nadomjestiti sa postojećom umanjenom količinom crpljene vode.

Prehrana izvorištaNa pitanje što je se poduzelo na osiguranju potrebitih količina pitke vode može se reći da je osigurano potpuno funkcioniranje vodovodnog sustava izvorišta "Bare", da su naši komunalci svakodnevno nadzirali rad svih komponenti, uređaja i postrojenja ovoga vodovoda i da nije bilo nikvoga kvara, niti prekida u radu. Prehrana izvorišta je u funkciji još od ljeta, ali ni to nije dovoljno kada nema drugih podzemnih voda, jer traje iznimno dugo razdoblje bez padavina. Svi smo svjedoci da su korita svih potoka potpuno suha. Tako, kada nema vode u izvorištu ni komunalci ne mogu učiniti više. U utorak i srijedu su uz suglasnost Skupštine JKP "Usora" poduzeli mjere redukcije, kako bi se pokušala osigurati ravnomjerna opskrba vodom, s akcentom na dijelove Sivše, Sr. Omanjske i Omanjske koji u stanju gotovo praznog rezervoara "Bratići" nisu imali vodu po 3-4 dana.

Crpna stanica

U ovim okolnostima nestašice vode potrebno je naglasiti i to da je općina Usora u sektor voda od 2006. godine investirala preko 600.000 KM, a u cilju osiguranja potrebnih količina vode za ove 3 mjesne zajednice, u istražne radove i kaptiranje izvorišta uloženo je preko 120.000 KM, tako da je se izgradilo izvorište "Duboki potok" koje će prema elaboratu i ispitnom crpljenju davati oko 3 lit/sek pitke vode dobrog kvaliteta. 


RijekaOpćina Usora, nakon provedene zakonske procedure i osiguranja kod Vlade Zeničko-dobojske županije nedostatnih sredstava, popisala je 22.12.2011. godine Ugovor zajedno sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa ''DIV JELEČ'' d.o.o., građevinsko-proizvodno i uslužno društvo Makljenovac-Usora kao izvođačem radova, kojim su osigurana sredstva u iznosu od 77.576,78 KM za izvođenje radova na Projektu: ''Izvedba tlačnog cjevovoda PS Duboki potok – Rezervoar Bratići'', općina Usora, odnosno povezivanje ovoga izvorišta sa rezervoarem "Bratići".


CjevovodUgovoreni rok za izvođenje ovih radova je 30 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao, a što će u konačnici još ovisiti i o vremenskim uvjetima za izvođenje radova. Sa ovom investicijom najkasnije do početka ljetnog razdoblja naredne godine osigurat će se dovoljne količine vode za ova tri naseljena mjesta, tako da će tada vrijeme redukcije vode biti prošlost. Na pitanje da li je se sve to moglo uraditi ranije? Vjerovatno jest, ali treba imati u vidu da sve ne ovisi od Općine. Trebalo je osigurati sredstva, provesti postupke javne nabave za istražne radove ( dvije faze-dvije godine) pa ponovno osigurati sredstva i provesti sve propisane procedure da bi se došlo do završnog ugovra. 

RegulacijaI na kraju ovoga osvrta na problematiku vodoopskrbe još da navedemo kako je danas, u cilju stabilizacije snadbijevanja vodom data suglasnost JKP "Usora" za provođenje mjera ograničene vodoopskrbe kako bi se za novogodišnje blagdane (uoči i na dan Nove godine) osigurala voda svim korisnicima ovoga vodovoda. Cjelovit tekst Uputstva o ograničenoj isporuci vode korisnicima pogledajte na www.facebook.com/Opcina.

Ovdje donosimo utvrđeni režim redukcije u opskrbi vodom.

Termini redukcije  


Share |