fmpvs

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDŽ je objavilo Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini. Pozivaju se fizička lica sa prebivalištem i pravna lica sa sjedištem na teritoriju Ze-Do županije da u rokovima navedenim u tekstu Javnog poziva kao i u Uputstvu o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini, podnesu Zahtjev za odobravanjem sredstava. 

    
    
      
      
Share |