fmeriJAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE „TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI – SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA-ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA“

    

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika sredstava, u skladu sa Programom utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-za uvezivanje radnog staža“ (u daljem tekstu: Program), („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/19).

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva privatna preduzeća, odnosno pravna lica koja su u sudski registar upisana kao privredno društvo u kojem privatna lica imaju udio u vlasništvu u iznosu, najmanje, 50% plus jedna dionica kao i privatna preduzeća u poteškoćama ili stečaju sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je osnovna djelatnost vezana za sljedeće sektore industrijske proizvodnje:

− Metalna, elektro i automobilska industrija,

− Industrija građevinskog materijala,

− Drvna, papirna i grafička industrija,

− Proizvodnja tekstila, kože i obuće,

− Hemijska industrija i industrija gume i plastike.

     

Dodjela sredstava odnosi se na finansiranje neizmirenih obaveza preduzeća samo po osnovu doprinosa za PIO/MIO, zaposlenicima koji ostvaruju uslove za penzionisanje do dana podnošenja zahtjeva Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije po Programu. Dodjeljena sredstva su grant sredstva. Sredstva se dodjeljuju u cilju rješavanja socijalnog statusa zaposlenika, kroz penzionisanje.

     

Ovaj poziv ostaje otvoren trideset (30) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja, a objaviti će se u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnim novinama “Dnevni avaz” i “Večernji list”.

     

Tekst Javnog poziva

    

Share |