Preporuke za postupanje nakon polave
PDF Print E-mail

poljporivreda poplava_steteObavještava se stanovništvo sa poplavljenog područja Općine Usora da, nakon što se voda povukla, u narednom razdoblju ne konzumiraju povrće, a prvenstveno salatu, špinat, blitvu, luk i slične povrtlarske kulture zbog opasnosti od kontaminacije teškim metalima i organskim polutantima, kao i mogućnosti širenja zaraznih bolesti na tom području dok se ne izvrše adekvatna ispitivanja od strane nadležnih institucija. Ove aktivnosti je potrebno provoditi u suradnji i koordinaciji sa nadležnim zavodima za poljoprivredu.

 

II

Na poplavljenom području, nakon što se voda povukla potrebno je obaviti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju sa ciljem provođenja obvezne protuepidemijske dezinfekcije na ugroženim područjima. Ovisno od epidemiološke situacije, provesti obveznu protuepidemijsku dezinfekciju na ugroženom području u stambenim i drugim objektima, kao i gospodarskim i drugim institucijama na poplavljenom području sa nadležnim zavodima za javno zdravstvo, kao i higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja.

U vezi sa time pozivaju se fizičke i pravne osobe sa ugroženog područja u čijim objektima još nisu provedene navedene mjera da se sa zahtjevom obrate u nadležni Dom zdravlja Usora.

III

Na poplavljenom području, nakon što se voda povukla potrebno je izvršiti uzimanje uzoraka vode za piće u javnim i privatnim vodovodima, bunarima, izvorištima i drugim objektima za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, te da izvrši kontrolu tih uzoraka i predloži odgovarajuće mjere kako nebi došlo do uporabe onečišćene ili neispravne vode za piće.

Zadužuju se nadležni upravitelji vodovoda sa područja Općine Usora da u suradnji i koordinaciji sa nadležnim kantonalnim zavodom za javno zdravstvo i higijensko-epidemiološkom službom Doma zdravlja Usora, navedene mjere provedu u što kraćem roku i o rezultatima nalaza odmah izvijeste Općinu Usora i korisnike vodovoda.

Preporučuje se stanovnicima Općine Usora da iz preventivnih razloga, do daljnjega, ne konzumiraju vodu za piće iz lokalnih vodovoda.

       

      

                                                                                             Općinski načelnik

                                                                                                       Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ.

     

    

Share |