Potpis ugovora - „Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport“ Print

IMG 9554Dana 25.04.2019.godine Općinski načelnik gosp. Zvonimir Anđelić potpisao je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava Udrugama koje su na to ostvarile pravo temeljem Javnog poziva za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu – „Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport“. Ukupno je potpisano potpisano 9. ugovora.

     

     

Sredstva za sufinanciranje programa se dodjeljuju u skladu sa Odlukom o načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Općini Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj:13/18), a sukladno Odluci o izvršenju Proračuna za 2019. godinu. Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Proračunu Općine Usora je predviđen u ukupnom iznosu od 14.000,00 KM.

    

   

Share |