IMG 9445Usora, dana 12.04.2019. godine - nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. i direktor poduzeća Hifa d.o.o. Tešanj Muris Hadžimehić, dipl. oec potpisali su Okvirni sporazum o nabavi goriva i tekućine za vjetrobrana za motorna vozila Općine Usora. Vrijednost potpisanog okvirnog sporazuma iznosi 19.340,10 KM sa uračunatim PDV-om i potpisan je na razdoblje od četiri godine.

     

     

Share |