IMG 0530Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu – Transfer za sport, objavljuje Na temelju Članka 11. stavak 2. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava Općine Usora iz grantova za projekte u oblasti sporta ("Službeni glasnik Općine Usora" broj:12/18), objavljuje PRIJEDLOG ODLUKE  RASPODJELE SREDSTAVA za financiranje iz Proračuna Općine Usora po Javnom pozivu za 2019. godinu. 

     

      

Nakon objave na Web stranici Općine Usora nezadovoljni aplikanti imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave.

Share |