fmpvsNa temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/06), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-05-46/19 od 05.03.2018. godine, Općinski načelnik upućuje  

J A V N I P O Z I V
za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini
    
      
    

Općinsko vijeće Usora je Zaključkom broj: 01-05-46/19 od 05.03.2019. godine prihvatilo Nacrt Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini. Istim Zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Programa upućuje se u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana.

Cilj javne rasprave o Nacrtu Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini  jeste da se predviđena rješenja u tom Nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz doprinos svih sudionika poboljšao tekst Nacrta Programa.

Organizatori javne rasprave u općini Usora su Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije. Usmeni dio javne rasprave će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora i biti će organizirana kao jedna-glavna javna rasprava u srijedu, 27. ožujka 2019. godine sa početkom u 16:00 sati.

Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja Općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Također, svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 29.03.2019. godine.    

Nacrt Programa postavljen je na oglasnoj ploči Općine Usora i nalazi se na službenoj web stranici općine Usora (OVDJE), te je dostupan za uvid u Službi za gospodarstvo i financije.

      

      

Share |