fmfPravne osobe su dužne sastaviti i prezentirati financijska izvješća za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, broj; 83/09, u daljnjem tekstu: Zakon), za razdoblje I. – XII. 2018. godine i iste predati Financijsko-informatičkoj agenciji (u daljnjem tekstu: FIA) Sarajevo (prema sjedištu pravne osobe), zaključno dana 28. veljače 2019. U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom financijskih izvješća po godišnjem obračunu za 2018. godinu, Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija daje sljedeće Objašnjenje.

     

    

Share |