IMG 9004Dana 16.01.2019. godine u kabinetu Općinskog načelnika održan je radni sastanak na temu realizacije projekta 'Rekonstrukcija raskrižja ceste M-4 sa lokalnom cestom za općinu Usora, sa rekonstrukcijom/ izgradnjom mosta preko rijeke Usore u mjestu Tešanjka, dionica 008: Teslić (Barići)-Karuše, km 17+900'. Sastanku su pored investitora općine Usora, koju zastupa Općinski načelnik  Zvonimir Anđelić, prisustvovali i predstavnik izvođača „Hering“ d.d. Široki Brijeg  Mario Bevanda, predstavnik Nadzora „Institut IG“ d.o.o. Banka Luka Dragan Zmijanac te predstavnica JP Ceste FBiH Muamera Grebo.

     

Tema sastanka je bilo informiranje o do sada učinjenom te usuglašavanje predstojećih aktivnosti na realizaciji ovog značajnog projekta. Izvođač radova je u skladu sa obvezama preuzetim Ugovorom izradio te predao Investitoru i Nadzoru na suglasnost Elaborat preusmjerenja prometa, Elaborat privremenog premoštavanja rijeke Usora i Dinamički plan radova.

Elaborat privremene regulacije prometa uključuje privremenu obilaznicu duljine cca 250 m sa premoštenjem preko rijeke Usore, koje će biti udaljeno cca. 800m uzvodno od lokacije mosta za dvosmjerni promet, a locirano na desnoj obali rijeke Usora u Žabljaku (kod firme IMACO SYSTEMTECHNIK d.o.o Usora), a na lijevoj obali kraj privremene prometnice je u Alibegovcima na lokalnoj cesti L-US1 za Općinu Usora.  Obilaznica će se koristiti samo za pješački promet i motorna vozila do 2,5t.

IMG 9003 IMG 9005

Općina Usora dužna je ishodovati vodni akt od Agencije za vodno područje rijeke Save za privremeno premoštenje te iskoordinirati izmještanje instalacija iz zone radova. Okončanjem ovih aktivnosti steći će se uvjeti za početak izvođenja radova. O početku primjene privremene regulacije prometa javnost će biti blagovremeno obavještena.

Napominjemo kako je dana 13.11.2018. godine zaključen Ugovor o izvođenju radova na projektu 'Rekonstrukcija raskrižja ceste M-4 sa lokalnom cestom za općinu Usora, sa rekonstrukcijom/ izgradnjom mosta preko rijeke Usore u mjestu Tešanjka, dionica 008: Teslić (Barići)-Karuše, km 17+900'. Vrijednost projekta je 1.623.375,00 KM s pripadajućim porezima, a isti uključuju pripremne radove koji obuhvaćaju rušenje postojećeg mosta, izgradnju novoga A-B mosta duljine 82 m i širine kolovoza 6,6 m sa obostranim pješačkim stazama i električnom rasvjetom, rekonstrukciju raskrižja sa magistralnom cestom M-4, rekonstrukciju pristupne ceste u duljini 170 m sa pješačkom stazom. Financijska sredstva za realizaciju projekta su osigurana i nalaze na računu općine Usora.

     

Share |