jpPovjerenstvo za provođenje javnog poziva, imenovano Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-31-32-01/17 od 11.01.2019. godine. objavljuje PRELIMINARNU RANG LISTU rasporeda taksi vozila za svako taksi stajališno mjesto iz javnog poziva za 2019. godinu. 

    

 

 

        

       

Preliminarna rang  lista rasporeda taksi vozila za svako taksi stajališno mjesto iz javnog poziva za 2019.  godinu:

Red. br.

Prezime i ime podnositelja zahtjeva

Ukupan broj bodova

Evidencijski broj taksi vozila

Naziv taksi stajališta

Prioritet

1.

Bašić Mustafa

96,38

1/1-1

Taksi stajalište broj 1. „Tržnica”, Žabljak

  1. 1.(Prvi prioritet)

2.

Bašić Zuhdija

96,15

1/1-2

  1. 1.(Prvi prioritet)

3.

Džafić Nermin

95,24

1/2-1

  1. 1.(Prvi prioritet)

4.

Agić Amir

95,17

1/2-2

  1. 1.(Prvi prioritet)

     

 

 

 

 

 

1.

Turkeš Aljo

95,73

3/1-1

Taksi stajalište broj 3.

„ Dom zdravlja“

  1. 1.(Prvi prioritet)

2.

Begović Adem

95,31

3/1-2

  1. 1.(Prvi prioritet)

 

 

 

 

 

 Na taksi stajalište broj 2. „Sivša Središte”, Sivša nije bilo prijava.

     

Na ovu Preliminarnu listu podnositelji zahtjeva mogu izjaviti žalbu Općinskom načelniku putem Službe za gospodarstvo i financije u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na na web stranici i oglasnoj ploči općine Usora (do 18.01.2019. godine).

      

      

    

    

Share |