IMG 8405Dana 04.12.2018. godine u Sali Općinskog vijeća održana je prva (konstituirajuća) sjednica Zdravstvenog vijeća Općine Usora. Zdravstveno Vijeće općine Usora konstituirano je u sastavu:

     

     

 

Andrea Varenica, predstavnik zdravstvene ustanove – predsjednica Vijeća

Ana Nikić, predstavnik Općine Usora, - zapisničar

Mario Pranjić – predstavnik Općine Usora

Anto Bajić – predstavnik pacijenata

Domana Varenica – predstavnik pacijenata

Dragica Todorović – predstavnik sindikata

Anja Martinović – predstavnik zdravstvene ustanove

Anita Jelić – predstavnik mladih

Boris Penava, predstavnik crvenog križa.

 

Cilj Vijeća je posredovanje između korisnika i pružatelja zdravstvenih usluga i lokalne vlasti, te unapređenje zdravstvene zaštite u cjelini na području Općine Usora.

    

     

Share |