alt

Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 5/17) i Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj: 2/06), Općinski načelnik upućuje:: 

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu proračuna općine Usora za 2019. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2019. godinu
    
    
     
 

Općinsko vijeće općine Usora je na svojoj XXII. (dvadesetdrugoj) redovitoj sjednici održanoj dana 30.11.2017. godine usvojilo nacrt Proračuna općine Usora za 2019. godinu i o tome donijelo Zaključak broj 01-05-305/18 od 03.12.2018. godine. 

Organizatori javne rasprave su Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije. Glavna (središnja) javna rasprava će se održati u petak, 28.12.2018. godine u dvorani za sjednice Općinskog vijeća sa početkom u 16:00 sati. 

Pozivaju se svi zainteresirani građani, pravne osobe, predstavnici javnih poduzeća i javnih ustanova, predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i političkih stranaka da svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave. 

Primjedbe i prijedlozi u pisanoj formi na nacrt Proračuna općine Usora za 2018. godinu mogu se dostaviti na protokol Općine Usora zaključno sa 04.01.2019. godine. 

Uvid u Nacrt Proračuna Općine Usora za 2018. godinu zainteresirani mogu izvršiti u Službi za gospodarstvo i financije, na oglasnoj ploči općine Usora i na web stranicama općine Usora www.usora.com, s napomenom da su mjesne zajednice Nacrt Proračuna Općine Usora za 2019. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2019. godinu dobile u sazivu za XXII. (dvadesetdrugu) sjednicu Općinskog vijeća Usora
    
     
     
    
Share |