sindikat1Usora, 05.12.2018. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. održao je radni sastanak sa predsjednikom sindikalne organizacije Općine Usora Zvonkom Miškić, te je sukladno važećim zakonskim propisima, usuglašena i potpisana visina osnovice za obračun plaće za uposlenike Općinskog organa uprave Općine Usora za 2019. godinu u iznosu od 290,00 KM.

     

      
Time je Općinski načelnik pokazao kako istinski uvažava Sindikalnu organizaciju, kao socijalnog partnera, tražeći pisanim putem suglasnost na akte iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, koji se utvrđuju prije donošenja Proračuna, a vezana su za materijalna prava uposlenika općinskog organa uprave.

Sindikalna organizacija Općine Usora je, cijeneći odnos i uvažavanje koje je prigodom 'socijalnog dijaloga' pokazao Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, podržao sva akta koje je predložio Načelnik jer su ista u duhu zakona i Kolektivnoga ugovora, koji reguliraju ova pitanja."

       

       

Share |