vlada-zdk1Temeljem članka 4. Stavak 1. Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uvjeta i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“ Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

JAVNI POZIV
Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
      
     
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Proračuna Zeničkodobojskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Transfer za sport“ a u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uvjeta i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“.
     
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 27. 12. 2018. godine. Prijave za Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu” na adresu: Zeničko-dobojski kanton Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Kučukovići 2, 72000 Zenica
      
      
    
     
    
Share |