vlada-zdk1Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/15.), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:       

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa I „Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, II „Transfera za omladinske projektne aktivnosti“ i III „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

      
      
       
Raspisuje se javni poziv za predlaganje:
- projekata iz oblasti kulture,
- omladinskih projekata i
- projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika koji će se sufinansirati iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini.
     
      
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavu prijava je 27.12.2018. godine. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Ul. Kučukovići broj 2, 72000 Zenica.

     
     
Share |