vlada-zdk1Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona

     

  

Pozivaju se privredna društva koja su registrovana na području Zeničko-dobojskog kantona da podnesu Zahtjev za odobravanje kredita s ciljem kreditiranja njihovih poslovnih aktivnosti, na području Zeničko-dobojskog kantona. ASA Banka d.d. Sarajevo (bivša IK Banka d.d. Zenica, u daljem tekstu „Banka“) je preuzela obaveze koje se odnose na odobravanje kredita, u skladu sa pravilima i procedurama Banke. Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte (u daljem tekstu „Služba“) će zaprimati obrađene zahtjeve za kredite od strane Banke, razmatrati ih prema svojim kriterijima utvrđenim aktima Službe te redovno obavještavati Banku o odluci o davanju saglasnosti za dodjelu kredita.
     
1. Vrsta privrednih društava koja mogu biti korisnici kredita:
 • Mala i srednja privredna društva
 • Privredna društva koja namjeravaju započeti sa radom na području Zeničko-dobojskog kantona, tj. pokrenuti ili razviti poduzetničku aktivnost registrovanu na području Zeničko-dobojskog kantona
     
2. Korisnik kreditne linije može postati privredno društvo koje se bavi proizvodnom djelatnošću, a naročito djelatnosti iz Klasifikacije djelatnosti BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 47/10): 25.62, 28.12, 28.21, 28.41, 28.91, 28.92, 28.99, i određenom uslužnom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona, a to dokazuju registracijom. Pod određenim uslužnim djelatnostima podrazumijevaju se slijedeće usluge iz Klasifikacije djelatnosti:
 • 38.3 Reciklaža materijala
 • 41 Gradnja građevina visokogradnje
 • 42 Gradnja građevina niskogradnje
 • 43 Specijalizirane građevinske djelatnosti
    
3. Namjena za koju se može tražiti kredit:
 • Nabavka mašina, opreme, dijelova, alata i obrtnih sredstava,
 • Nabavka mašina, opreme, dijelova, alata i sl. za proizvodnju za izvoz (postojeći i budući izvoznici) i obrtna sredstva,
 • Tehnološka unapređenja: proizvodna oprema, obuka i certifikovanje u skladu sa industrijskim standardima, standardima kvaliteta, evropskim normama, itd.,
 • Za opremu i obrtna sredstva za novoosnovana privredna društva,
 • Kredit se može koristiti i za ranije nabavljenu opremu koja je plaćena nakon podnošenja zahtjeva za odobravanje kredita.

        
4. Aktivnosti koje se ne mogu finansirati:
 • Trgovina bez vlastite proizvodnje materijalnih dobara ili usluga
 • Ugostiteljstvo bez vlastite proizvodnje
 • Lutrije i igre na sreću općenito
 • Svaka aktivnost koja nije u skladu sa državnim zakonima
     
5. Prioritet će imati:
 • Proizvodne aktivnosti
 • Aktivnosti orijentisane ka izvozu
 • Aktivnosti koje rezultiraju zamjenom za uvoz
 • Aktivnosti zaštite okoline
 • Aktivnosti koje omogućavaju kreiranje novih radnih mjesta uz korištenje domaćih resursa, te daju doprinos uravnoteženom razvoju.
     
6. Kreditni uslovi:
6.1. Maksimalan iznos kredita je 100.000,00 KM, od čega do 40% može biti korišteno za obrtna sredstva.
6.2. Visina kamatne stope odobrenih kredita je 6mjeseciEuribor+2,5% (trenutno iznosi 2,242 %). Kamatna stopa će biti obračunavana mjesečno na ostatak duga.
6.3. U slučaju da, u periodu u kojem je ovaj ugovor važeći, dođe do promjene vrijednosti konvertibilne marke (KM) u odnosu na euro, finansijski resursi kredita će biti izraženi u eurima.
6.4. Krediti će se odobravati na maksimalan
     
     
9. Zahtjev za odobravanje kredita se podnosi Banci na adresu:
ASA BANKA DD SARAJEVO (Bivša IK Banka d.d. Zenica)
POSLOVNICA ZENICA
TRG BOSNE I HERCEGOVINE BR.1
72 000 ZENICA
 
     
10. Javni poziv ostaje otvoren do završetka implementacije projekta Kreditno-garancijskog fonda i nalazi se na web stranici Zeničko-dobojskog kantona.
      
    
    

      
Share |