IMG 8075Usora, 15.11.2018. godine – U uredu Općinskog načelnika u okviru ranije provedenog postupka 'Okvirnog sporazuma' danas je potpisan sa odabranim izvođačem radova, firmom DIV JELEČ d.o.o. Usora Ugovor o održavanju lokalnih i nerazvrstanih prometnica u zimskim uvjetima u Općini Usora za zimu 2018./2019. godine. Ugovor su potpisali Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. i Dražen Jeleč, direktor "DIV JELEČ" d.o.o. Usora. 

    

Nakon usvajanja od strane Općinskog vijeća Usora Odluke o redovitom zimskom održavanju javnih cesta („Službeni glasnik općine Usora“ broj 11/17), mreža lokalnih i nerazvrstanih prometnica obuhvaćenih zimskim održavanjem iznosi ukupno 74,53 km.

Budući da snijeg dodatno povija grane od drveća i raslinja na prometnice i time otežava čišćenje i prometovanje vozila, ovim se upućuje molba građanima da pored svojih parcela izvrše sasijecanje grana drveća/raslinja, a Mjesne zajednice da po potrebi organiziraju male komunalne akcije na sasijecanju granja i raslinja, kako isto ne bi predstavljalo smetnju za sigurno odvijanje prometa i otežavalo čišćenje snijega sa prometnica.

    

     

Share |