11Dana 10.10.2018. godine u kabinetu Načelnika održan je sastanak općinskog načelnika Zvonimira Anđelić sa direktoricom Razvojne agencije Žepče Brankom Janko te zamjenikom direktora PSZ "Agrina" Žepče Admirom Bajrović. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik općinskog načelnika Anto Bonić te stručni suradnik za upravljanje razvojem i planiranje Ivica Labudović. Tema sastanka je bila dogovaranje suradnje općine Usora sa spomenute dvije organizacije na realizaciji IFAD projekta uzgoja bijelog luka (Ramski bijeli), u kojem naše općine učestvuju i općine Žepče te Maglaj. Sam projekat predstavlja nastavak i širenje prošlogodišnjeg pilot projekta koji je uspješno realiziran na području općine Žepče. 

    

Sa odabranim korisnicima koji su prošli edukaciju biti će sklopljen Ugovor kojim se između ostalog garantuje otkup te stalni agronomski nadzor. 

Pored navedenog, na sastanku se razgovaralo i o mogućnostima suradnje te zajedničkog nastupa i apliciranja općine Usora sa Razvojnom agencijom na razne nadolazeće javne pozive koji se u skorom periodu objavljuju u sklopu UNDP-a, IFAD-a, INTERREG-a, IPARD-a i dr.

     

     

Share |