ograda-cestaNa temelju članaka 67. i 68. Zakona o stvarnim pravima (Službene novine Federacije BiH, broj: 67/13 i 102/13) i članaka 121c. i 121d. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik općine Usora, broj: 2/10 i 3/14), Općinska komunalna inspekcija, donosi

UPOZORENJE
o obavezi uređenja ograda, drveća i živica pored ceste


Obveza je svih vlasnika/korisnika parcela na području općine Usora da održavaju ograde, živice, šumsko drveće, voćnjake i bilo kakvo raslinje i drveće pored cesta i ulica, te propisno ih potkrešu, odnosno isijeku. Obaveza svih je da navedenu živu ogradu, drveće i drugo raslinje trebaju uredno održavati, kao i granje drveća uz cestu, potkresati ravno sa ivičnom linijom do gabarita prometnog profila. Ukoliko se to ne učini njihov položaj će znatno smanjiti vidljivost i sigurno odvijanje prometa, odnosno može doći do opasnosti po pješake i vozila.

Dakle, vlasnici ili korisnici parcela prema cestama i ulicama bi bili suodgovorni za nesreće nastale zbog smanjene vidljivosti. Zabranjuje se bacanje granja uz cestu, a pogotovo u cestovne kanale.

Za provođenje kontrole i poduzimanje potrebnih mjera zadužena je Komunalna inspekcija općine Usora, koja će vršiti provjeru na terenu da li se poštuje upozorenje, a za nepridržavanje istog pokretati potrebne mjere prema svakom neodgovornom pojedincu.

KOMUNALNA INSPEKCIJA


Share |