veterinarstvoShodno upitima građana o načinu pružanja veterinarskih usluga na području općine Usora, Služba za gospodarstvo i financije obavještava građane i poljoprivredne proizvođače o sljedećem:

Rješenjem županijskog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Veterinarskoj stanici „Ramljak" d.o.o. Usora, kao jedinoj registriranoj stanici u Općini Usora, dodijeljeno je područje djelovanja/ koncesija, koja obuhvaća geografski cijelu općinu Usora. Shodno navedenom jedino je Veterinarska stanica "Ramljak" do.o.o. Usora ovlaštena za pružanje veterinarskih usluga i provođenja svih obveznih mjera zaštite životinja na području općine Usora.

S tim u vezi obavještavaju se vlasnici životinja da su po zakonu o veterinarstvu obvezni sprovoditi sljedeće mjere:

1. Cijepljenje/ vakcinaciju pasa protiv bjesnila, protiv bruceloze malih preživara, kuge peradi, kao i svako drugo cijepljenje koja se odredi godišnjom naredbom nadležnog organa;

2. Dijagnostičko ispitivanje na TBC, brucelozu, goveđu leukozu, trihinelozu svinja, američku trulež pčela, salmonellozu stelje u peradarskin objektima;

3. Izvršiti obilježavanje svih životinja i sve potrebne registracije životinja, kao i prijaviti u veterinarsku stanicu svako kretanje životinje bilo da polazi ili dolazi na imanje, u za to zakonski predviđenom roku;

4. SNakon svih mjera i intervecija sačinjava se i izdaje svu potrebna dokumentaciju o provedenim mjerama, zdravstvena uvjerenja i potvrde, koje se obvezno vade u matičnoj stanici - Veterinarskoj stanici „Ramljak" d.o.o. Usora.

Programom mjera federalnog i županijskog ministarstva, iz poticaja za veterinarstvo za 2018. godinu, vlasnici imaju pravo na subvenciju određenih mjera zdravstvene zaštite životinja koje mogu ostvariti preko VS 'Ramljak'.

1. Cijepljenje malih preživara protiv bruceloze, za one koji su već u dugogodišnjem programu je besplatna, vlasnik plaća samo markicu, cijepljenje protiv svinjske kuge djelomično se subvenira, pa je cjena za vlasnika 5,00 KM, a ostatak je subvencija ministarstva.

2. Dijagnostika: na TBC-a i brucelozu za ženska grla je besplatna, a za muška grla troškove snosi vlasnik, dijagnostika goveđe leukoze je besplatna, kao i američke truleži pčela.

Sve ostale troskove snosi vlasnik.


Služba za gospodarstvo i financije općine Usora


Share |