ugovor-sivsa-bejiciUsora, 25. srpnja 2018. - Sukladno Sporazum za financiranje projekata provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja, broj 16-14-1215-3-1/18 od 11.06.2018. godine, potpisanog između Općine Usora i Županijske uprave civilne zaštite, kojim je Uprava preuzela obvezu sufinanciranja projekta sredstvima u iznosu 70.000,00 KM, nakon provedeno postupka javne nabave radova, potpisan je Ugovor o izvođenju radova na projektu: „Provođenje preventivnih mjera zaštite sa sanacijom klizišta Sivša-Bejići“.


Najuspješniji ponuditelj u postupku javne nabave bila je firma „RIAL-ŠPED“ d.o.o. Doboj Istok sa punuđenom cijenom u iznosu od 69.854,85 KM s uključenim PDV-om, sa čijim ovlaštenim predstavnikom je načelnik Zvonimir Anđelić potpisao predmetni ugovor. Ugovorom je predviđena sanacija klizišta/devijacija na prometnici Sivša-Bejići kojom će se sanirati i postaviti novi asfalt u površini 1300 m2, izvesti čišćenje 2000 m1 odvodnih kanala i izvedba bankina u duljini 2000 metara, uključujući i druge prateće radove. Nadzor nad izvšenjem ovoga ugovora provodi Županijska uprava civilne zaštite putem odabrane firme za nadzor.

Share |