ferp 19072018Usora, dana 19. srpnja 2018. godine - Nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je ugovor o izvođenju radova na sanaciji lokalne infrastrukture između Federalnog ministarstva poljprivrede, vodoprivrede i šumarstva/ FERP, kao naručitelja i zastupanog po Alojzu Dunđer,  Općine Usora, zastupane po načelniku Zvonimiru Anđelić, kao sufinancijera i korisnika, te Dobojputevi d.d. Doboj Jug, kao izvođača, zastupano po Saći Prnjavorac, direktorici, kojim su ugovoreni radovi na sanaciji lokalne infrastrukture u općini Usora, koja uključuje Sanaciju lokalnog puta Bratići-Avgustinovići, MZ Srednja Omanjska i prometnice Ivići-Gaše-Crkveni put, MZ Žabljak. Potpisivanju ugovora nazočili su i predstavnici mjesnih zajednica Srednja Omanjska i Žabljak. Na temelju ovoga ugovora otvorena je mogućnost sufinanciranja od strane građana koji gravitiraju ovim prometnicama.


Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 81.158,65 KM s uračunatim PDV-om. Rok za izvođenje je 30 kalendarskih dana od uvođenja Izvođača u posao. Sredstva za navedene radove u visini od 50.000,00 KM osiguralo je Federalnog ministarstva poljprivrede, vodoprivrede i šumarstva/ FERP, dok preostala sredstva u iznosu od 31.158,65 KM osigurava općina Usora iz svoga proračuna, uvećano za troškove nadzornog organa sa kojim se ugovor potpisuje u ponedjeljak, 23.7.2018. godine.


Budući da raspoloživi iznos sredstava ne osigurava u cjelosti završetak navedenih prometnica, postoji mogućnost sufinanciranja nastavka radova sredstvima prikupljenim od strane građana, tako da će Mjesne zajednice Srednja Omanjska i Žabljak prema raspoloživim sredstvima sufinanciranja potpisati ugovor sa Izvođačem, po prihvaćenim jediničnim cijenama. Mogućnost sufinanciranja od strane građana bila je opcija o kojoj se razgovaralo sa predstavnicima ovih mjesnih zajednica od samoga kandidiranja projekta, kao i prigodom potpisivanja ugovora. Dio mještana koji gravitiraju ovim putevima su sami izrazili želju i mogucnost da sudjeluju u sufinanciranju.


ferp 19072018a  ferp sanacija_ugovor


Share |