most usoraUsora, 12. srpnja 2018. godine - Općina Usora je na portalu javnih nabava www.ejn.gov.ba i na općinskoj stranici objavila Obavijest o javnoj nabavi radova za projekt “Rekonstrukcija raskrižja ceste M-4 sa lokalnom cestom za općinu Usora, sa rekonstrukcijom/ izgradnjom mosta preko rijeke Usore u mjestu Tešanjka dionica 008: Teslić (Barići)-Karuše, km 17+900”. 

Riječ o kapitalnom projektu za općinu Usora, kojim se omogućava prometno povezivanje područja općine Usora s magistralnom cestom i kojim se otklanjaju problemi i ograničenja u prometovanju  preko postojećeg mosta čija statika i nosivost je narušen, i koji u prometnom smislu predstavlja "usko grlo".

Procijenjena vrijednost ove javne nabave radova je 1.404.000,00 KM, bez PDV. Nadzor će biti imenovan po provođenju posebnog postupka javne nabave usluga nadzora. Projekt se financira osiguranim grant sredstavima Vlade Republike Hrvatske, grant sredstsva Federalnim ministarstvom financija, grant sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, grant sredstava Vijeća Ministara BiH, putem Ministarstva za promet i komunikacije BiH i Vlade Zeničko-dobojske županije, te u vidu sufinanciranja projekta od strane JP Ceste Federacije BiH.

Radovi uključuju izgradnju dvotraćnog mosta s nogostupima i javnom rasvjetom, rekonstrukciju pristupne ceste na most, projektiranje i izvedbu privremene obilaznice duljine cca 250 m sa privremenim premoštenjem preko rijeke Usore, cca.800 m uzvodno od lokacije mosta za dvosmjerni promet. Obilaznica će se koristiti samo za pješački promet i motorna vozila do 2,5t.

Tenderska dokumentacija sa svim prilozima, koji uključuju tehničke nacrte, predmere radova i tehničke opise, dostupna je bez naknade na portalu javnih nabava www.ejn.gov.ba.


Share |