kanalizacijaUsora, 10. srpnja 2018. - Općina Usora je na portalu javnih nabava www.ejn.gov.ba i na općinskoj stranici objavila Obavijest o javnoj nabavi radova za projekt “Izvedba kanalizacijskog sustava 'Žabljak' – Faza III (dovršetak)”. Riječ o višegodišnjem projetu, koji se ovom fazom planiora dovršiti. Projektom i ovom završnom fazom planira se izgradnja kolektorske mreže u duljini od 6.543,70 m1 u funkciji zaštite okoliša sa posebnim akcentom na zaštitu podzemnih voda i vodotoka I kategorije - rijeke Usora, tako da će biti osigurani bolji životni i okolinski uvjeti za oko 1000 građana naseljenog mjesta Žabljak u općini Usora koji žive u ravničarskom dijelu i znatno su izloženi negativnom utjecaju otpadih voda.Procijenjena vrijednost ove javne nabave radova je 730.000,00 KM, bez PDV. Nadzor će biti imenovan od strane projektnog tima WATSAN FBiH - Projekt vodoopskrbe i odvodnja otpadnih voda u FBiH, kao centralni nadzor za sve projekte. Projekt se financira osiguranim grant sredstavima Fonda za zaštitu okoliša FBiH, grant sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDŽ (vodne naknade) i kreditnih sredstava temeljem Ugovora o kreditu zaključenog s Federalnim ministarstvom financija

Tenderska dokumentacija sa svim prilozima dostupna je bez naknade na Portalu javnih nabava www.ejn.gov.ba.

Share |