Potpisan Ugovor o prodaji nekretnine
PDF Print E-mail

prodajaNa temelju Zaključka Općinskog vijeća Općine Usora kojim se usvaja Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu prodaje nekretnina broj: 01-05-177/18 od 04.06.2018. godine i nakon provedenog zakonskog postupka Općinski načelnik Zvonimir Anđelić u ime Općine Usora u Notarskom uredu Elvire Medarić, dana 10.07.2018. godine, potpisao je Ugovor o prodaji nekretnine  sa kupcem Gavrić Borislavom, čime su se stekli uvjeti za nove investicije u Općini Usora.

     

      

Share |