0-02-05-2c57af7b59f1217a1211a8803f91064031d3794bc0be5f798cc49cc1b6e3a724 cfacc866Usora, 20.06.2018. godine – Ugovor za ‘Izvođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije klizišta i rekonstrukcije na lokalnoj cesti Sivša-Jelah, lokalitet Sivša, općina Usora’  po ranije provedenom postupku dodijeljen je najuspješnijem ponuditelju „SMAJIĆ-INŽENJERING” d.o.o., Goražde o čemu je 04.05.2018. godine zaključen ugovor sa rokom izvršenja od 60 dana.

 

     
     
     
Odabrani izvršitelj aktom od 08.06.2018. godine obavijestio je općinu Usora o nemogućnosti izvršenja preuzetih ugovornih obveza, s molbom da se sporazumno raskine zaključeni ugovor. Budući da je riječ o ugovoru male vrijednosti nije bilo ugovereno jamstvo za izvršenje ugovora, tako da je 19.06.2018. godine potpisan Aneks na temeljni ugovor, kojim je izvršitelj oslobođen preuzetih obveza.
 
Istovremeno pokrenut je novi postupak javne nabave po modelu izravnog sporazuma, tako da je donesena Odluka o izravnom sporazumu kojom je ugovor dodijeljen „INSTITUTU  ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE” d.o.o., Tuzla koji je u prethodnom postupku bio drugorangirani ponuditelj. U ponovljenom postupku ovaj ponuditelj je dao ponudu sa istom cijenom.
 
Danas je Općinski načelnik Zvonimir Anđelić potpisao ugovor za ‘Izvođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije klizišta i rekonstrukcije na lokalnoj cesti Sivša-Jelah, lokalitet Sivša, općina Usora’ za ugovoreni iznos od 3.000,00 KM, bez PDV-a, a za koordinatora ispred općine Usora po ovom ugovoru imenovan je rukovodeći službenik općine Usora Dario Katić.
    
    
    
Share |