IMG 0530Zaključkom broj: 01-02-8509/18 od 22.05.2018. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 60. sjednici održanoj dana 22.05.2018. godine prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Istim Zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Zakona upućuje u javnu raspravu, da je rok za provođenje 30 dana i da su organizatori Općinski načelnici i Ministarstvo unutarnjih poslova. 

     

      

Nacrt navedenog Zakona nalazi se na web site: www.zdk.ba i www.mupzdk.gov.ba, dostupan je u Stručnoj službi Skupštine kantona i Ministarstvu unutarnjih poslova, radi proučavanja njegovih odredbi i priprema za održavanje javne rasprave. 

Javna rasprava za Općinu Usora održat će se dana 14.06.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da se u što većem broju odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije.

      

     

Share |