IMG 5363Usora, 03.05.2018. -  Općinski načelnik Zvonimir Anđelić sa ovlaštenim predstavnicima kvalificiranih ponuditelja potpisao Okvirni sporazum o uvjetima i načinu pružanja usluga stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova, za radove iz Plana javnih nabava općine Usora za 2018. godinu.
    
     
     
 
      
Okvirni sporazum potpisan je sa:
1. INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ d.o.o. Banja Luka, kao prvorangiranim ponuditeljem, po punomoći gosp. Ljubiša Pijetlović;
2. CONSTRUCT PROJEKT d.o.o Zavidovići, kao drugorangiranim ponuditeljem, Selvedina Fazlić, direktorica i
3. INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU i OBRAZOVANJE d.o.o., Tuzla, kao trećerangiranim ponuditeljem, Vensan Pušonjić, direktor.
 
Ugovori o pružanju usluga stručno tehničkog nadzora se zaključuju s ponuditeljima s kojima je zaključen okvirni sporazum i mogu se dodijeliti primjenom uvjeta utvrđenih u okvirnom sporazumu, sukladno prihvaćenoj ponudi, bez ponovnog zahtjeva za dostavu ponude, pri čemu se ugovor dodjeljuje najpovoljnijem ponuditelju, osim u slučaju kada najpovoljniji ponuditelj nije u mogućnosti isporučiti usluge, ugovor se može dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuditelju s kojim je zaključen okvirni sporazum.
    
     
Share |