IMG 5356Dana 03.05.2018. godine održan je sastanak Općinskog načelnika gosp. Zvonimira Anđelić sa članovima Udruge umirovljenika sa područja općine Usora, koju su predstavljali Bariša Lujić, Vinko Joskić i Anto Joskić. Na sastanku se razgovaralo o problematici u djelovanju udruženja kao i o planiranim aktivnostima udruženja u narednom periodu. Uvim putem Udruženje poziva sve umirovljenike sa prostora općine Usora da se uključe u rad udruženja radi efikasnijeg ostvarivanja svojih prava.

    

   

Share |