IMG 0530Na temelju članka 26. Statuta JP „Radio Usora“ d.o.o. (Službeni glasnik općine Usora broj:3/17) i Odluke o objavi Natječaja za imenovanje ravnatelja JP “Radio Usora” d.o.o. br: 23/18 od dana 09.03.2018. godine, na sjednici održanoj 26.03.2018. godine Nadzorni odbor JP „Radio Usora“ d.o.o. donosi: 

Ispravku dijela Natječaja za za izbor i imenovanje ravnatelja JP “Radio Usora” d.o.o. – 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme, mandatno razdoblje 4 (četiri) godine

    

Zbog tehničke greške vrši se ispravka dijela Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja JP “Radio Usora” d.o.o. – 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme, mandatno razdoblje 4 (četiri) godine, objavljenog u „Službenim novinama Federacije BiH" br. 21/18 od 21.03.2018. godine i dnevnim novinama „Dnevni list" dana, 16.03.2018 godine. U točci III. Javnog natječaja, odjeljak Posebni uvjeti, alineja 1. i 2. umjesto: 

 

“ - VSS ili VŠS društvenog smjera,
 
- 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,” 
 
treba da stoji: 
 
“ - VSS ili VŠS društvenog, ekonomskog ili pravnog smjera,
 
- da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva na ovim ili drugim poslovima iz oblasti kulture, sporta ili obrazovanja,”
  

U preostalom dijelu Javni natječaj ostaje nepromijenjen. 

    

Rok za podnošenje prijava po predmetnom Javnom natječaju se produžuje za 8 dana. Prijave koje pristignu prije objave ove Ispravke uzimat će se kao blagovremene.

Ispravka će će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: Javnog poduzeća „Radio Usora“ d.o.o. Usora, web stranici općine Usora www.usora.com, Oglasnoj ploči Općine, Službenim novinama FBiH i „Dnevnom listu“  

   

ISPRAVKA

Natječaj

     

    

 

 

 

 


Share |