zdkObavještavaju se „OBITELJI POGINULIH, RATNI VOJNI INVALIDI, RAZVOJAČENI BRANITELJI I NOSITELJI RATNIH ODLIČJA“ da je Ministarstvo za braniteljska pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo Oglas za upošljavanje i Oglas za samozapošljavanje braniteljske populacije. Zahtjeve kao i sve ostale informacije možete dobiti u Službi stučnih,općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora, a tekst objavljenih Oglasa možete vidjeti na oglasnoj ploči općine Usora kao i na web stranici općine Usora (www.Usora.com). 

    

    

Zahtjevi se mogu podnijeti od 27.03.2018. godine do 15.04.2018. godine. 

Dokumentacija koja bude potrebna mora biti orginalna ili ovjerene fotokopije i ne starija od 3.mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. 

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

    

Oglas SAMOZAPOŠLJAVANJE

Oglas UPOŠLJAVANJE

Share |